Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 9972

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 9980

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 9985

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 9991

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 10001

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 10006

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 10033

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 10040

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 10070

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 10077
Pardavimo sąlygos | Artizanai Pardavimo sąlygos | Artizanai

Pardavimo sąlygos

1. BENDROJI DALIS
1.1 Šiose Sąlygose naudojamos sąvokos:
Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, perkantis Prekes iš Pardavėjo savo reikmėms (be rašytinio Pardavėjo sutikimo Pardavėjo Prekes perparduoti draudžiama).
Gavėjas – kavos siuntą ir (arba) kitas prekes gaunantis fizinis ar juridinis asmuo.
Pardavėjas – UAB „Artizanai“, įmonės kodas 304546067, buveinės adresas P. Vileišio 31-70, 10202, Vilnius.
Sutartis – sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, kurią sudaro šios sąlygos.
Prekės – bet kokios Prekės, kurias pagal šią Sutartį Pardavėjas parduoda Pirkėjui.
Pristatymo vieta – vieta, į kurią turi būti pristatytos Prekės.

1.2 Visi prekių aprašymai ir kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo. Prekių pakuotės gali skirtis nuo pavaizduotų nuotraukose.
1.3 Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada keisti šias Sąlygas. Šie pakeitimai bus įkelti atitinkamame svetainės puslapyje, tačiau Pardavėjas neprivalo raštu apie juos informuoti Pirkėjo atskiru pranešimu. Pirkėjas turėtų retkarčiais apsilankyti šiame puslapyje ir susipažinti su pakeitimais, nes šios Sąlygos yra įpareigojančios.
1.4 Sutartis sudaroma remiantis čia išdėstytomis sąlygomis. Jokios pirkimo užsakyme, užsakymo patvirtinime ir kitame Pirkėjo dokumente nurodytos sąlygos nėra šios Sutarties dalis.

2. PRENUMERATA
2.1 Kavos prenumerata – tai reguliarus kavos siuntų siuntimas prenumeratos Pirkėjui arba Gavėjui paštu arba kurjeriu. Užsisakydamas kavos prenumeratą Pirkėjas pasirenka kavos prenumeratos planą, siuntų pristatymo dažnumą, kavos pakelių skaičių vienoje siuntoje, kavos pupelių sumalimą, kavos siuntų skaičių ir pristatymo būdą (paštu arba kurjeriu).
2.2 Nemokamai kavos prenumeratos siuntos siunčiamos paštu, kaip nurodyta skirsnyje (Pristatymas). Pasirinkus pristatymą kurjeriu, vienos siuntos pristatymas Lietuvoje papildomai kainuoja 3,5 EUR (25 EUR, kai pristatoma į Kuršių Neriją).
2.3 Kavos prenumeratos Pirkėjas ir Gavėjas gali skirtis.

3. PRISTATYMAS
3.1 Jeigu Šalys raštu nesutarė kitaip, Pristatymo vieta laikoma registruojantis svetainėje Pirkėjo nurodytas adresas.
3.2 Prekės išsiunčiamos tik gavus visą už Prekę (-es) mokėtiną sumą.
3.3 Pardavėjas dės visas pastangas (tačiau neįsipareigoja), kad pirma kavos prenumeratos siunta būtų išsiųsta per 24 valandas (darbo dienomis) nuo mokėjimo už prenumeratą gavimo dienos. Ateinančios kavos prenumeratos siuntos išsiunčiamos pirmą kiekvieno mėnesio savaitę. Jeigu Pardavėjas negali išsiųsti kavos prenumeratos siuntos šiame punkte nurodytais terminais, Pardavėjas iš karto apie tai informuos Pirkėją ir (arba) Gavėją.
3.4 Savaitgaliais ir švenčių dienomis Prekės nesiunčiamos, bet gali būti pristatomos, jei tokios dienos yra pristatymo paslaugą teikiančių trečiųjų šalių darbo dienos.
3.5 Pristatymo paslaugas teikia trečiosios šalys, todėl bet kokia bet kokiomis priemonėmis Pardavėjo pateikta informacija apie planuojamą siuntos išsiuntimo ir (arba) pristatymo datą laikoma informacinio pobūdžio ir nėra garantuojama. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, o Pirkėjas ir (arba) Gavėjas patvirtina, kad nereikš jokių pretenzijų su prašymu atlyginti bet kokią dėl vėlavimo išsiųsti ir (arba) pristatyti susijusią žalą. Patirti netiesioginiai nuostoliai, tarp jų pajamų ar pelno praradimas, neturtinė žala, neatlyginami.
3.6 Užsisakius kavos prenumeratos paslaugą su nemokamu pristatymu paštu, prekės pristatomos per Lietuvos paštą į gaunamųjų laiškų dėžutę.
3.7 Prekės pristatomos pagal Lietuvos Respublikos pašto įstatymą ir siunčiant Lietuvoje galiojančius pašto paslaugų kokybės reikalavimus – į tvarkingas, sandarias, rakinamas gaunamųjų laiškų dėžutes, ant kurių įskaitomai užrašytas buto numeris, įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, nereikalaujant parašo. Siunta Lietuvoje paprastai pristatoma per 1–4 darbo dienas.
3.8 Pardavėjo paštu siunčiamos siuntos telpa į daugelį standartinių pašto dėžučių, jos pristatomos kaip mažoji korespondencija (apytikriai siuntos matmenys 310x240x18 mm). Užsakydamas kavos prenumeratą su nemokamu pristatymu paštu Pirkėjas ir (arba) Gavėjas patvirtina, kad jo gaunamųjų laiškų pašto dėžutė yra tvarkinga, sandari, rakinama, įrengta pašto darbuotojui lengvai prieinamoje vietoje, pritaikyta tokių matmenų siuntai ir aiškiai bei suprantamai numeruota, su įskaitomai užrašytu įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimu.
3.9 Jeigu nurodytu Pristatymo vietos adresu esanti gaunamųjų laiškų dėžutė neatitinka 3.8 punkte nurodytų sąlygų arba siunta į ją netelpa, vadovaujantis Lietuvos pašto taisyklėmis, siuntos gavėjams turi būti įteikiamos gavimo pašte (pašto dėžutėje paliekamas pranešimas K 11).
3.10 Pardavėjas neprisiima atsakomybės už pažeistą arba nebetinkamą naudoti siuntos turinį, jei tai įvyko dėl to, kad gavėjo gaunamųjų laiškų dėžutė neatitinka 3.8 punkte nurodytų sąlygų ir (arba) dėl pašto darbuotojo kaltės (siunta palikta šalia gaunamųjų laiškų dėžutės, siunta nevisiškai įdėta į gaunamųjų laiškų dėžutę, neuždarytas gaunamųjų laiškų dėžutės dangtelis ir t. t.).
3.11 Pardavėjas neprisiima atsakomybės už nepristatytą siuntą, jei buvo nurodytas klaidingas, netikslus arba ne visas Pristatymo vietos adresas ir už nepristatytą ar prarastą Prekę pinigų negrąžina.
3.12 Jeigu per 10 darbo dienų nuo siuntos išsiuntimo Pirkėjas (Gavėjas) negavo siuntos ir pašto dėžutėje nerado Lietuvos pašto pranešimo K 11, informuojančio, kad siuntą reikia atsiimti pašto skyriuje, Pirkėjas (Gavėjas) turi susisiekti su Pardavėju el. paštu kava@artizanai.lt, nurodydamas savo vardą, pavardę ir pristatymo adresą. Pardavėjui eilės tvarka išnagrinėjus skundą ir nustačius, kad Pirkėjas ir (arba) Gavėjas įvykdė visus su adreso nurodymu ir gaunamųjų laiškų dėžutės įrengimu susijusius reikalavimus, nemokamai išsiųs Pirkėjui (Gavėjui) kitą kavos siuntą arba už negautą siuntą grąžins pinigus.
3.13 Nagrinėjant skundus dėl nepristatytų siuntų abi Šalys įsipareigoja geranoriškai, konstruktyviai ir operatyviai bendradarbiauti. Pardavėjui raštu pareikalavus pateikti vaizdinių (gaunamųjų laiškų dėžutės nuotraukos, vaizdo įrašas) faktinės gaunamųjų laiškų dėžutės būklės įrodymų, Pirkėjas ir (arba) Gavėjas privalo tai padaryti per 1 darbo dieną nuo pareikalavimo pateikimo dienos. Pirkėjui ir (arba) Gavėjui neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, tai laikoma tyčiniu vengimu pateikti įrodymus ir skundas atmetamas. Tokiu atveju jokia kompensacija už nepristatytą Prekę nesuteikiama.
3.14 Pasirinkus papildomai apmokestinamą prekių pristatymą per kurjerį, prekes pristato Pardavėjo pasirinktas kurjeris.
3.15 Kitos nei kavos prenumeratos Prekės, pavyzdžiui, E. parduotuvėje įsigytos prekės, pristatomos tik per kurjerį.
3.16 Pasirinkus pristatymą kurjeriu, vienos siuntos pristatymas Lietuvoje papildomai kainuoja 3,5 EUR (25 EUR, kai pristatoma į Kuršių Neriją).

4. GAUTOS SIUNTOS PATIKRINIMAS
4.1 Pirkėjas ir (arba) Gavėjas privalo patikrinti Prekes kuo skubiau po jų gavimo ir ne daugiau nei per 5 dienas nuo pristatymo (kai siunčiama paštu, prekės gavimo diena laikoma 4 darbo diena po siuntos išsiuntimo pašte) informuoti Pardavėją raštu apie apžiūrint Prekes pastebėtus trūkumus. Pirkėjas ir (arba) Gavėjas turi savo sąskaita grąžinti nekokybišką Prekę Pardavėjui originalioje pakuotėje. Pardavėjui patvirtinus Pirkėjo ir (arba) Gavėjo skundą dėl nekokybiškos Prekės, Pardavėjas grąžins už nekokybišką Prekę sumokėtus pinigus ir padengs grąžinimo mažiausiai kainuojančiu Prekei tinkamu siuntimo būdu Pardavėjui išlaidas.
4.2 Jeigu Pirkėjas ir (arba) Gavėjas per pirmiau nurodytą laikotarpį neinformuoja Pardavėjo apie nekokybišką Prekę, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės. Pardavėjas negali būti laikomas atsakingas už jokius kitus nuostolius ar žalą, patirtą dėl nekokybiškos Prekės.

5. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR PRENUMERATOS PASLAUGOS ATSISAKYMAS
5.1 Kai Pirkėjas ir (arba) Gavėjas per protingą ir pagrįstą laiko tarpą grąžina nekokybišką Prekę, Pardavėjas grąžins Pirkėjui visą už ją sumokėtą sumą per 15 dienų.
5.2 Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę per 14 dienų atsisakyti Prekės (išskyrus, kai Prekė buvo pagaminta arba užsakyta pagal kliento pageidavimą, kai kavos pupelės sumalamos arba skrudinamos pagal Pirkėjo pageidavimą).
5.2.1 Grąžinant prekes, taikomos šios sąlygos: (a) grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, prekė negali būti sugadinta; (b) prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (netaikoma, kai grąžinama nekokybiška prekė); (c) grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios gavo Pirkėjas (instrukcijos, brošiūros, laidai, kabeliai, pridėtos dovanos ir t. t.); (d) grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą prekės grąžinimo dokumentą. Prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Pristačius Prekę Pardavėjui, Pardavėjas Pirkėjui grąžina visas sumokėtas sumas per 30 dienų.
5.3 Dovanų kuponai ir už juos sumokėti pinigai negrąžinami, ir į jokias kitas prekes nekeičiami.
5.4 Pirkėjas, užsisakęs trijų, šešių arba dvylikos kavos siuntų prenumeratą, gali atsisakyti prenumeratos bet kuriuo metu. Prenumeratos atsisakymas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos atsiskaityti su Pardavėju už suteiktas arba specialiai Pirkėjui iš Pardavėjo partnerių jau užsakytas Prekes.
5.5 Atsisakius prenumeratos, nepasibaigus jos terminui, Pardavėjas apskaičiuoja prenumeratos naudojimosi laikotarpiu Pirkėjui nuo bazinės kainos suteiktas nuolaidas ir jas minusuoja iš grąžinamos sumos. Bazine kavos prenumeratos kaina laikoma kaina, taikoma užsakant vienos siuntos kavos prenumeratą, t. y. 6,95 EUR – planui ROBUSTA, 7,50 EUR – planui ARABIKA, 8,95 EUR – planui RŪŠINĖ. Jeigu prašymo atšaukti prenumeratą gavimo metu Pardavėjas iš savo tiekėjų jau yra užsakęs ateinančio laikotarpio kavos prenumeratos Prekę, šios Prekės suma taip pat minusuojama iš grąžinamos sumos, o Prekė išsiunčiama Pirkėjui pagal numatytą grafiką.

6. GARANTIJA
6.1 „Artizanai“ interneto parduotuvėje įsigytoms prekėms yra taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai ir sąlygos. Prekėms taikomas Lietuvos Respublikos nustatytas 24 mėn. garantinis laikotarpis. Tam tikroms Prekių grupėms gamintojai gali nustatyti kitokius garantinius terminus, tokiais atvejais yra taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis ir jis nurodomas Prekės aprašyme.
6.2 Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos prekės instrukcijoje, garantiniame talone (jei toks pateikiamas) ir interneto svetainėje esančios teisyklėse. Natūraliai susidėvinčioms dalims garantija netaikoma.
6.3 Jei Prekės aprašyme nenurodyta kitaip, Prekėms, kurių garantinis laikotarpis fiziniams asmenims yra ilgesnis nei 6 mėnesiai, juridiniams asmenims taikoma 6 mėnesių garantija.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1 Kompetentingos jurisdikcijos teismui nusprendus, kad viena ar kelios čia esančių Sąlygų yra negaliojančios arba neįgyvendinamos, jos netenka galios, tačiau visos kitos sąlygos lieka galioti.
7.2 Kilus tarp šalių ginčų dėl šios Sutarties, jie sprendžiami šalių derybomis, o šalims nesusitarus per 15 d. – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Sekite mus per Facebook'ą