Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 9972

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 9980

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 9985

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 9991

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 10001

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 10006

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 10033

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 10040

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 10070

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/patyremeis/domains/artizanai.lt/public_html/wp-content/themes/plutotheme/theme/plugin/advanced-customizer/less/less_php/Less.php on line 10077
Įrangos garantijos sąlygos | Artizanai Įrangos garantijos sąlygos | Artizanai

Įrangos garantijos sąlygos

Garantijos sąlygos:

 1. Prekei suteikiamas gamintojo nustatytas garantinis terminas.
 2. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos Prekės naudojimo sąlygos, nurodytos prekės instrukcijoje, garantiniame talone (jei toks pateikiamas) ir interneto svetainėje pateikiamose taisyklėse. Natūraliai susidėvinčioms dalims (sandarinimo žiedai, guminės, plastikinės detalės, malimo girnos ir t. t.) garantija netaikoma.
 3. Prekės garantinės priežiūros paslaugas teikia Pardavėjas arba jo įgaliotas garantinės priežiūros centras.
 4. Už Prekės pristatymą Pardavėjui atsakingas Pirkėjas. Prekė turi būti grąžinta tvarkingoje originalioje pakuotėje (siekiant apsaugoti Prekę nuo pažeidimo transportuojant, ji gali būti supakuota dviejose dėžėse; tokiu atveju būtina išsaugoti abi dėžes) ir tokios pačios komplektacijos, kokia buvo gauta (visi priedai, kabeliai, naudotojo instrukcija ir t. t.).
 5. Prekės transportavimo Pardavėjui / iš Pardavėjo išlaidas ir su tuo susijusią riziką prisiima Pirkėjas.
 6. Garantinės priežiūros eiga: Prekę pristačius Pardavėjui, gedimo diagnostiką atlieka Pardavėjas arba jo įgaliotas garantinės priežiūros centras. Patvirtinus, kad gedimas yra garantinis, Prekė taisoma Pardavėjo arba jo įgaliotame garantinės priežiūros centre. Tam tikrais atvejais Prekės gamintojo reikalavimu Prekė gali būti siunčiama gamintojui, kuris spręs, Prekę pakeisti nauja ar taisyti.
 7. Suteikus garantinės priežiūros paslaugas, garantijos terminas neprasitęsia.
 8. Atlikus Prekės diagnostiką ir paaiškėjus, kad gedimas nėra garantinis, Pirkėjas padengia gedimo diagnostikos išlaidas.
 9. Garantija negalioja:
  • Jei gedimas įvyko dėl netinkamo Prekės naudojimo, neatsargumo, nelaimingo atsitikimo, netinkamo įrengimo arba kitais naudotojo vadove nurodytais netinkamo naudojimo atvejais.
  • Jei Prekę ardė, modifikavo, keitė ar remontavo kita šalis nei gamintojas arba Prekės Pardavėjas ar jo įgaliotas garantinės priežiūros centras.
  • Gedimas atsirado dėl Prekės naudojimo su priemonėmis arba produktais, kurių nenurodė arba nepatvirtino kaip tinkamų naudoti gamintojas, Pardavėjas arba jo įgaliotas garantinės priežiūros centras, įskaitant (bet neapsiribojant) išorinius laikmačius, jungiklius, nukalkinimo arba valymo produktus ir pan.
  • Kosmetiniams paviršių pažeidimams, pavyzdžiui, įbrėžimams, įlenkimams ir t. t.
  • Gedimams, atsiradusiems dėl išorinių ar aplinkos sąlygų, įskaitant (bet neapsiribojant) maitinimo linijos įtampą, vandentiekio slėgį, skysčių išsiliejimą ir pan.
  • Gedimams, atsiradusiems dėl neatsargaus naudojimo arba naudojimo nesilaikant gamintojo, Pardavėjo arba jo įgalioto garantinės priežiūros centro rekomendacijų. Pavyzdžiui, gedimams dėl netinkamo vandens talpos ar boilerio pripildymo, dėl netinkamo vandens naudojimo, planinių priežiūros darbų neatlikimo (pavyzdžiui, atbulinio praplovimo) ir kitiems sutrikimams, atsiradusiems dėl nukalkinimo, valymo ar kitų veiksmų.
  • Natūraliai susidėvinčioms dalims (sandarinimo žiedai, guminės, plastikinės detalės, malimo girnos ir t. t.).
  • Gedimams, kuriuos sukėlė naudojamas netinkamos kokybės vanduo ir (arba) malta / pupelių kava arba į Prekę patekę pašaliniai objektai, nuosėdos ir pan.

Sekite mus per Facebook'ą